Przejdź do treści

Audyt efektywności energetycznej

Czym jest audyt efektywności energetycznej?

Audyt efektywności energetycznej to opracowanie zawierające analizę zużycia energii w danej instalacji lub budynku, w celu identyfikacji możliwości oszczędzania energii i poprawy efektywności energetycznej. Audyt może obejmować np. ocenę systemów grzewczych, chłodniczych, oświetleniowych i innych urządzeń wchodzących w skład linii technologicznych wykorzystujących energię elektryczną bądź energię cieplną, a także identyfikację możliwych usprawnień i rozwiązań, które mogą przyczynić się do zmniejszenia zużycia energii i obniżenia kosztów. Przygotowywany jest m.in. w oparciu o Ustawę o efektywności energetycznej z dnia 20 maja 2016 roku oraz Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 5 października 2017 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobu sporządzania audytu efektywności energetycznej oraz metod obliczania oszczędności energii.

Czy Twoja firma planuje niedługo zrealizować modernizację, która przyniesie oszczędność energii elektrycznej (np. wymiana oświetlenia na LED, wymiana maszyn czy napędów), energii cieplnej (np. termomodernizacja, odzyski ciepła, wymiana kotłów) lub gazu ziemnego? Jeżeli tak to sprawdź jak otrzymać dotację i skorzystać z mechanizmu białych certyfikatów. Wejdź w usługę białe certyfikaty i poznaj warunki tego dofinansowania.

Kiedy potrzebny jest audyt efektywności energetycznej?

Audyt efektywności energetycznej jest wymaganym załącznikiem do większości wniosków o dofinasowanie inwestycji poprawiających efektywność energetyczną (skutkujących oszczędnością energii). Najpopularniejsze rozwiązania obecnie dostępne dla przedsiębiorstw to mechanizm refinansowania inwestycji z wykorzystaniem białych certyfikatów zapisany w Ustawie o efektywności energetycznej oraz dotacje udzielane przez Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) w ramach kredytu ekologicznego finansowanego z programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 2021-2027 (FENG).

Jak pozyskać dofinansowanie z ON/OFF ENERGY?

Oferujemy doradztwo przy pozyskaniu finansowania obejmujące opracowanie wniosku, wykonanie audytu efektywności energetycznej oraz wszelką pomoc w kompletacji załączników do wniosku o dofinansowanie. Wsparcie na projekty służące poprawie efektywności energetycznej udzielane jest m.in. przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) oraz fundusze wojewódzkie (WFOŚiGW). Dotacji i pożyczek na inwestycje w efektywność energetyczną przedsiębiorcy i jednostki samorządowe mogą szukać również w ramach Funduszy Europejskich dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG), jednego z głównych programów finansowanych w ramach nowej polityki spójności na lata 2021-2027.

Jeżeli planujesz przedsięwzięcie czyli modernizację lub inwestycję, której celem jest poprawa efektywności energetycznej i osiągnięcie oszczędności energii to skontaktuj się z naszymi specjalistami, którzy pomogą znaleźć źródło dofinansowania dla Twojego projektu!

+48 507 564 007
biuro@onoffenergy.pl

ON/OFF ENERGY sp. z o.o.
ul. Adama Mickiewicza 37/58
01-625 Warszawa
NIP: 5252894749, KRS: 0000951226

Administratorem danych osobowych jest ON/OFF ENERGY sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Adama Mickiewicza 37/58, 01-625 Warszawa. Administrator danych dokonał wyznaczenia Inspektora Ochrony Danych (,,IOD”), adres email: biuro@onoffenergy.pl. Podane dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO przy czym prawnie usprawiedliwiony interes realizowany przez Administratora należy rozumieć jako udzielenie odpowiedzi na zapytanie lub udzielenia odpowiedzi na przekazaną wiadomość.