Przejdź do treści

Audyt efektywności energetycznej

Czym jest audyt efektywności energetycznej?

Audyt efektywności energetycznej to opracowanie zawierające analizę zużycia energii w danej instalacji lub budynku, w celu identyfikacji możliwości oszczędzania energii i poprawy efektywności energetycznej. Audyt obejmuje ocenę systemów grzewczych, wentylacyjnych, chłodniczych, oświetleniowych i innych urządzeń wchodzących w skład linii technologicznych wykorzystujących energię elektryczną bądź energię cieplną, a także identyfikację możliwych usprawnień i proponowanie rozwiązań, które mogą przyczynić się do zmniejszenia zużycia energii i obniżenia kosztów. Przygotowywany jest m.in. w oparciu o ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ENERGII z dnia 5 października 2017 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobu sporządzania audytu efektywności energetycznej oraz metod obliczania oszczędności energii.

Kiedy będziesz potrzebować audytu efektywności energetycznej?

Audyt efektywności energetycznej jest wymaganym załącznikiem do większości wniosków o dofinasowanie inwestycji poprawiających efektywność energetyczną. Najpopularniejsze dostępne rozwiązania to mechanizm refinansowania inwestycji z wykorzystaniem białych certyfikatów zapisany w Ustawy o efektywności energetycznej oraz dotacje udzielane przez Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) w ramach kredytu ekologicznego finansowanego z programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 2021-2027 (FENG).

Jak pozyskać dofinansowanie z ON/OFF ENERGY?

Oferujemy doradztwo przy pozyskaniu finansowania obejmujące opracowanie wniosku, wykonanie audytu efektywności energetycznej oraz wszelką pomoc w kompletacji załączników do wniosku o dofinansowanie. Wsparcie na projekty służące poprawie efektywności energetycznej udzielane jest m.in. przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) oraz fundusze wojewódzkie (WFOŚiGW). Dotacji i pożyczek na inwestycje w efektywność energetyczną oraz szeroko rozumiane przedsięwzięcia proefektywnościowe przedsiębiorcy i jednostki samorządowe mogą szukać również w ramach Funduszy Europejskich dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG) jednego z głównych programów finansowanych w ramach nowej polityki spójności na lata 2021-2027. Jeżeli planujesz przedsięwzięcie, którego celem jest poprawa efektywności energetycznej, skontaktuj się ze naszymi specjalistami, którzy pomogą znaleźć źródło dofinansowania.

Wycena prac i forma rozliczenia ustalana jest po uzgodnieniu zakresu usługi z Zamawiającym.

Zachęcamy do bezpośredniego kontaktu:

tel.: +48 507 564 007
email: biuro@onoffenergy.pl

ON/OFF ENERGY sp. z o.o.
ul. Adama Mickiewicza 37/58
01-625 Warszawa

KRS: 0000951226
NIP: 5252894749
REGON: 521167194