Przejdź do treści

Audyt efektywności energetycznej

Czym jest audyt efektywności energetycznej?

Audyt efektywności energetycznej to opracowanie zawierające analizę zużycia energii w danej instalacji lub budynku, w celu identyfikacji możliwości oszczędzania energii i poprawy efektywności energetycznej. Audyt obejmuje ocenę systemów grzewczych, chłodniczych, oświetleniowych i innych urządzeń wchodzących w skład linii technologicznych wykorzystujących energię elektryczną bądź energię cieplną, a także identyfikację możliwych usprawnień i rozwiązań, które mogą przyczynić się do zmniejszenia zużycia energii i obniżenia kosztów. Przygotowywany jest m.in. w oparciu o ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ENERGII z dnia 5 października 2017 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobu sporządzania audytu efektywności energetycznej oraz metod obliczania oszczędności energii.

Czy Twoja firma planuje zrealizować modernizację skutkującą oszczędnością energii elektrycznej (np. wymiana oświetlenia na LED, wymiana maszyn), energii cieplnej (np. termomodernizacja, odzyski ciepła, wymiana kotłów) lub gazu ziemnego? Jeżeli tak to sprawdź jak otrzymać dotację i skorzystać z mechanizmu białych certyfikatów (tu także potrzebny będzie audyt efektywności energetycznej). Kliknij w usługę BIAŁE CERTYFIKATY i poznaj warunki tego dofinansowania, potem zadzwoń lub napisz do nas.

Kiedy będziesz potrzebować audytu efektywności energetycznej?

Audyt efektywności energetycznej jest wymaganym załącznikiem do większości wniosków o dofinasowanie inwestycji poprawiających efektywność energetyczną. Najpopularniejsze rozwiązania to mechanizm refinansowania inwestycji z wykorzystaniem białych certyfikatów zapisany w Ustawy o efektywności energetycznej oraz dotacje udzielane przez Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) w ramach kredytu ekologicznego finansowanego z programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 2021-2027 (FENG).

Jak pozyskać dofinansowanie z ON/OFF ENERGY?

Oferujemy doradztwo przy pozyskaniu finansowania obejmujące opracowanie wniosku, wykonanie audytu efektywności energetycznej oraz wszelką pomoc w kompletacji załączników do wniosku o dofinansowanie. Wsparcie na projekty służące poprawie efektywności energetycznej udzielane jest m.in. przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) oraz fundusze wojewódzkie (WFOŚiGW). Dotacji i pożyczek na inwestycje w efektywność energetyczną oraz szeroko rozumiane przedsięwzięcia proefektywnościowe przedsiębiorcy i jednostki samorządowe mogą szukać również w ramach Funduszy Europejskich dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG) jednego z głównych programów finansowanych w ramach nowej polityki spójności na lata 2021-2027.

Jeżeli planujesz przedsięwzięcie czyli modernizację lub inwestycję, której celem jest poprawa efektywności energetycznej i osiągnięcie oszczędności to skontaktuj się ze naszymi specjalistami, którzy pomogą znaleźć źródło dofinansowania.

Wycena prac i forma rozliczenia ustalana jest po uzgodnieniu zakresu usługi z Zamawiającym.

Zachęcamy do bezpośredniego kontaktu:

tel.: +48 507 564 007
email: biuro@onoffenergy.pl

ON/OFF ENERGY sp. z o.o.
ul. Adama Mickiewicza 37/58
01-625 Warszawa

KRS: 0000951226
NIP: 5252894749
REGON: 521167194