Przejdź do treści

Białe certyfikaty

Białe certyfikaty to potoczna nazwa mechanizmu zapisanego w Ustawie z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej. Do ich wydawania upoważniony jest Prezes URE, a wynikające z nich prawa majątkowe są zbywalne i stanowią towar podlegający sprzedaży na Towarowej Giełdzie Energii. Białe certyfikaty należy postrzegać jako mechanizm, który pozwala na uzyskanie dodatkowych środków pieniężnych za wykonanie modernizacji, które spowodują oszczędność energii elektrycznej, cieplnej, gazu ziemnego etc. Wydawane są wyłącznie dla planowanych modernizacji co oznacza, że wniosek do Prezesa URE należy złożyć przed podpisaniem umowy z Wykonawcą bądź zamówieniem urządzeń czy materiałów. Aby aplikować wyliczona roczna oszczędność energii musi wynieść co najmniej 10 toe (ton oleju ekwiwalentnego) czyli ponad 116,3 MWh/rok lub 418,68 GJ/rok.
Przykładowe modernizacje to wymiana oświetlenia na LED, termomodernizacja obiektów, wymiana maszyn, kotłów, sprężarek, układy odzysku ciepła z procesów, modernizacja instalacji chłodniczych, pompowych, etc.

BIAŁE CERTYFIKATY

Białe certyfikaty to potoczna nazwa mechanizmu zapisanego w Ustawie z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej. Do ich wydawania upoważniony jest Prezes URE, a wynikające z nich prawa majątkowe są zbywalne i stanowią towar podlegający sprzedaży na Towarowej Giełdzie Energii. Białe certyfikaty należy postrzegać jako mechanizm, który pozwala na uzyskanie dodatkowych środków pieniężnych za wykonanie modernizacji, które spowodują oszczędność energii elektrycznej, cieplnej, gazu ziemnego etc. Wydawane są wyłącznie dla planowanych modernizacji co oznacza, że wniosek do Prezesa URE należy złożyć przed podpisaniem umowy z Wykonawcą bądź zamówieniem urządzeń czy materiałów. Aby aplikować wyliczona roczna oszczędność energii musi wynieść co najmniej 10 toe (ton oleju ekwiwalentnego) czyli ponad 116,3 MWh/rok lub 418,68 GJ/rok.
Przykładowe modernizacje to wymiana oświetlenia na LED, termomodernizacja obiektów, wymiana maszyn, kotłów, sprężarek, układy odzysku ciepła z procesów, modernizacja instalacji chłodniczych, pompowych, etc.

ON/OFF ENERGY sp. z o.o.
ul. Adama Mickiewicza 37/58, 01-625 Warszawa
NIP: 5252894749, KRS: 0000951226, REGON: 521167194

  ON/OFF ENERGY sp. z o.o.
  ul. Adama Mickiewicza 37/58
  01-625 Warszawa
  NIP: 5252894749, KRS: 0000951226

  W ramach usługi polegającej na pozyskaniu białych certyfikatów wykonamy dla wskazanej modernizacji audyty efektywności energetycznej oraz poprowadzimy proces przed Urzędem Regulacji Energetyki. Pozwól nam zweryfikować swoje plany modernizacyjne i skorzystaj z naszej usługi w formule wynagrodzenia za sukces czyli success fee.
  W ramach usługi polegającej na pozyskaniu białych certyfikatów wykonamy dla wskazanej modernizacji audyty efektywności energetycznej oraz poprowadzimy proces przed Urzędem Regulacji Energetyki. Pozwól nam zweryfikować swoje plany modernizacyjne i skorzystaj z naszej usługi w formule wynagrodzenia za sukces czyli success fee.

  Jak pozyskać białe certyfikaty?

  Pozyskanie białych certyfikatów wymaga przygotowania audytu efektywności energetycznej oraz dokumentacji aplikacyjnej zgodnie z obowiązującym prawem oraz praktyką Urzędu Regulacji Energetyki. Nasza oferta obejmuje:
  • weryfikację spełnienia przez przedsięwzięcia warunków wystąpienia o białe certyfikaty,
  • wykonanie audytu efektywności energetycznej zgodnie z wymogami właściwej Ustawy i Rozporządzenia,
  • występowanie przed Urzędem Regulacji Energetyki (na podstawie upoważnienia),
  • przygotowanie i złożenie wniosku o wydanie białych certyfikatów wraz z załącznikami,
  • wykonanie audytu powykonawczego (dotyczy tylko przedsięwzięć, kiedy roczne oszczędności przekraczają 100 toe),
  • skompletowanie i złożenie zawiadomienia o zakończeniu realizacji przedsięwzięcia,
  • sprzedaż uzyskanych białych certyfikatów na Towarowej Giełdzie Energii.
  Proponujemy sposób rozliczenia w formule wynagrodzenia za sukces czyli success fee. Nasze wynagrodzenie stanowić będzie uzgodnioną procentową część środków jakie otrzymają Państwo z tytułu sprzedaży/umorzenia białych certyfikatów. Jeżeli chcesz dowiedzieć się czy modernizacja jaką planujesz zrealizować kwalifikuje się do pozyskania białych certyfikatów (a później spieniężenia ich) to skontaktuj się z nami.
  Szczegółowa lista zawierająca pełen wykaz przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej za które można otrzymać białe certyfikaty jest zamieszczona w Obwieszczeniu Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 30 listopada 2021 r. w sprawie szczegółowego wykazu przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej.

  Jak pozyskać białe certyfikaty?

  Pozyskanie białych certyfikatów wymaga przygotowania audytu efektywności energetycznej oraz dokumentacji aplikacyjnej zgodnie z obowiązującym prawem oraz praktyką Urzędu Regulacji Energetyki. Nasza oferta obejmuje:
  • weryfikację spełnienia przez przedsięwzięcia warunków wystąpienia o białe certyfikaty,
  • wykonanie audytu efektywności energetycznej zgodnie z wymogami właściwej Ustawy i Rozporządzenia,
  • występowanie przed Urzędem Regulacji Energetyki (na podstawie upoważnienia),
  • przygotowanie i złożenie wniosku o wydanie białych certyfikatów wraz z załącznikami,
  • wykonanie audytu powykonawczego (dotyczy tylko przedsięwzięć, kiedy roczne oszczędności przekraczają 100 toe),
  • skompletowanie i złożenie zawiadomienia o zakończeniu realizacji przedsięwzięcia,
  • sprzedaż uzyskanych białych certyfikatów na Towarowej Giełdzie Energii.
  Proponujemy sposób rozliczenia w formule wynagrodzenia za sukces czyli success fee. Nasze wynagrodzenie stanowić będzie uzgodnioną procentową część środków jakie otrzymają Państwo z tytułu sprzedaży/umorzenia białych certyfikatów. Jeżeli chcesz dowiedzieć się czy modernizacja jaką planujesz zrealizować kwalifikuje się do pozyskania białych certyfikatów (a później spieniężenia ich) to skontaktuj się z nami.
  Szczegółowa lista zawierająca pełen wykaz przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej za które można otrzymać białe certyfikaty jest zamieszczona w Obwieszczeniu Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 30 listopada 2021 r. w sprawie szczegółowego wykazu przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej.

  Zgłoś nam swoją modernizację, zaaplikuj do URE!

  Wiemy, że wiele firm, które już pozyskują białe certyfikaty nie jest w pełni zadowolona ze swoich obecnych audytorów. Powodem są m.in. konieczność płacenia zaliczek, kwot ryczałtowych za każdy etap procesu, brak zaangażowania i aktywnego monitorowania projektu w URE czy istotnie wysokie success fee. Jeżeli masz podobne odczucia to skontaktuj się z nami. Poznaj nasz proces współpracy i nasze stawki, być może zaoszczędzisz i nerwy i pieniądze!
  Wiemy, że wiele firm, które już pozyskują białe certyfikaty nie jest w pełni zadowolona ze swoich obecnych audytorów. Powodem są m.in. konieczność płacenia zaliczek, kwot ryczałtowych za każdy etap procesu, brak zaangażowania i aktywnego monitorowania projektu w URE czy istotnie wysokie success fee. Jeżeli masz podobne odczucia to skontaktuj się z nami. Poznaj nasz proces współpracy i nasze stawki, być może zaoszczędzisz i nerwy i pieniądze!

  ON/OFF ENERGY sp. z o.o.
  ul. Adama Mickiewicza 37/58, 01-625 Warszawa
  NIP: 5252894749, KRS: 0000951226, REGON: 521167194

   ON/OFF ENERGY sp. z o.o.
   ul. Adama Mickiewicza 37/58
   01-625 Warszawa
   NIP: 5252894749, KRS: 0000951226

   Nasze przykładowe realizacje

   Pozwól, że pozyskamy dla Ciebie tę dotację!

   IZOLACJA ARMATURY

   IZOLACJA ARMATURY

   ODZYSK CIEPŁA

   ODZYSK
   CIEPŁA

   WYMIANA SPRĘŻAREK

   WYMIANA SPRĘŻAREK

   Administratorem danych osobowych jest ON/OFF ENERGY sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Adama Mickiewicza 37/58, 01-625 Warszawa. Administrator danych dokonał wyznaczenia Inspektora Ochrony Danych (,,IOD”), adres email: biuro@onoffenergy.pl. Podane dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO przy czym prawnie usprawiedliwiony interes realizowany przez Administratora należy rozumieć jako udzielenie odpowiedzi na zapytanie lub udzielenia odpowiedzi na przekazaną wiadomość.