Przejdź do treści

Finansowanie ESCO

Czym jest formuła finansowania w modelu ESCO?

W formule ESCO to zewnętrzny podmiot oferuje kompleksową realizację usług inwestycyjnych/modernizacyjnych włącznie z finansowaniem oraz gwarancją wygenerowania spodziewanych oszczędności. W tym celu wykonuje się m.in. analizy techniczno-ekonomiczne inwestycji określające możliwe efekty ekonomiczne i ekologiczne oraz prowadzi nadzór nad poprawną realizacją prac. Prowadzi to do skutecznego zwiększenia efektywności wykorzystania energii poprzez modernizację instalacji czy obiektu, której koszty inwestycyjne są spłacane z oszczędności wynikających z obniżenia kosztów eksploatacyjnych. Nakłady finansowe na modernizację pozyskiwane są z funduszy przeznaczonych na ten cel lub z pożyczek bankowych, a zwracane z osiąganych oszczędności. Można też powiedzieć, że bez ponoszenia nakładów finansowych można zmodernizować obiekt czy instalację tak aby w przeciągu kilku lat spłacić z oszczędności koszty inwestycji i na stałe obniżyć koszty eksploatacji.

Kto może być zainteresowany finansowaniem ESCO?

Tą metodą finansowania zazwyczaj zainteresowane są podmioty bez możliwości samodzielnego finansowania zamierzeń modernizacyjnych oraz takie, które nie dysponują kadrą techniczną, która skutecznie możesz nadzorować i koordynować planowane prace. Jedną z istotnych motywacji jest także oczekiwanie gwarancji w osiągnięciu efektu energetycznego czyli oszczędności energii. Zainteresowane finansowaniem ESCO mogą być zarówno podmioty publiczne (miasta, gminy, obiekty publiczne), społeczne (wspólnoty mieszkaniowe) jak i prywatne przedsiębiorstwa produkcyjne czy usługowe.

Jak ON/OFF ENERGY może sfinansować twoją modernizację?

Oferujemy formę finansowania inwestycji/modernizacji wiążących się z oszczędnością energii w modelu ESCO. Proponowana formuła pozwala na zrealizowanie całego procesu począwszy od projektu poprzez finansowanie aż do realizacji bez ponoszenia przez Klienta początkowych kosztów. Pamiętaj, zawsze jest to usługa kompleksowa, od początku do końca!

Zachęcamy do bezpośredniego kontaktu:

tel.: +48 507 564 007
email: biuro@onoffenergy.pl

ON/OFF ENERGY sp. z o.o.
ul. Adama Mickiewicza 37/58
01-625 Warszawa

KRS: 0000951226
NIP: 5252894749
REGON: 521167194