Przejdź do treści

finansowanie esco

FINANSOWANIE ESCO

Czym jest formuła finansowania w modelu ESCO?

W formule ESCO to zewnętrzny podmiot oferuje kompleksową realizację usług inwestycyjnych/modernizacyjnych włącznie z finansowaniem oraz gwarancją wygenerowania spodziewanych oszczędności. W tym celu wykonuje się m.in. analizy techniczno-ekonomiczne inwestycji określające możliwe efekty ekonomiczne i ekologiczne oraz prowadzi nadzór nad poprawną realizacją prac. Prowadzi to do skutecznego zwiększenia efektywności wykorzystania energii poprzez modernizację instalacji czy obiektu, której koszty inwestycyjne są spłacane z oszczędności wynikających z obniżenia kosztów eksploatacyjnych. Nakłady finansowe na modernizację pozyskiwane są z funduszy przeznaczonych na ten cel lub z pożyczek bankowych, a zwracane z osiąganych oszczędności. Można też powiedzieć, że bez ponoszenia nakładów finansowych można zmodernizować obiekt czy instalację tak aby w przeciągu kilku lat spłacić z oszczędności koszty inwestycji i na stałe obniżyć koszty eksploatacji!

Czy Twoja firma planuje w najbliższym czasie zrealizować modernizację skutkującą oszczędnością energii elektrycznej (np. wymiana oświetlenia na LED, wymiana urządzeń), energii cieplnej (np. termomodernizacja, odzysk ciepła, wymiana kotłów) lub gazu ziemnego? Jeżeli tak to sprawdź jak skorzystać z mechanizmu białych certyfikatów. Kliknij w usługę BIAŁE CERTYFIKATY i poznaj warunki tego dofinansowania

Kto może być zainteresowany finansowaniem ESCO?

Tą metodą finansowania zazwyczaj zainteresowane są podmioty bez możliwości samodzielnego finansowania zamierzeń modernizacyjnych oraz takie, które nie dysponują kadrą techniczną, która skutecznie możesz nadzorować i koordynować planowane prace. Jedną z istotnych motywacji jest także oczekiwanie gwarancji w osiągnięciu efektu energetycznego czyli oszczędności energii. Zainteresowane finansowaniem ESCO mogą być zarówno podmioty publiczne (miasta, gminy, obiekty publiczne), społeczne (wspólnoty mieszkaniowe) jak i prywatne przedsiębiorstwa produkcyjne czy usługowe. 

Zadaj nam pytanie o finansowanie ESCO!

ON/OFF ENERGY sp. z o.o.
ul. Adama Mickiewicza 37/58, 01-625 Warszawa
NIP: 5252894749, KRS: 0000951226, REGON: 521167194

Czym jest formuła finansowania w modelu ESCO?

W formule ESCO to zewnętrzny podmiot oferuje kompleksową realizację usług inwestycyjnych/modernizacyjnych włącznie z finansowaniem oraz gwarancją wygenerowania spodziewanych oszczędności. W tym celu wykonuje się m.in. analizy techniczno-ekonomiczne inwestycji określające możliwe efekty ekonomiczne i ekologiczne oraz prowadzi nadzór nad poprawną realizacją prac. Prowadzi to do skutecznego zwiększenia efektywności wykorzystania energii poprzez modernizację instalacji czy obiektu, której koszty inwestycyjne są spłacane z oszczędności wynikających z obniżenia kosztów eksploatacyjnych. Nakłady finansowe na modernizację pozyskiwane są z funduszy przeznaczonych na ten cel lub z pożyczek bankowych, a zwracane z osiąganych oszczędności. Można też powiedzieć, że bez ponoszenia nakładów finansowych można zmodernizować obiekt czy instalację tak aby w przeciągu kilku lat spłacić z oszczędności koszty inwestycji i na stałe obniżyć koszty eksploatacji!

Czy Twoja firma planuje w najbliższym czasie zrealizować modernizację skutkującą oszczędnością energii elektrycznej (np. wymiana oświetlenia na LED, wymiana urządzeń), energii cieplnej (np. termomodernizacja, odzysk ciepła, wymiana kotłów) lub gazu ziemnego? Jeżeli tak to sprawdź jak skorzystać z mechanizmu białych certyfikatów. Kliknij w usługę BIAŁE CERTYFIKATY i poznaj warunki tego dofinansowania

Kto może być zainteresowany finansowaniem ESCO?

Tą metodą finansowania zazwyczaj zainteresowane są podmioty bez możliwości samodzielnego finansowania zamierzeń modernizacyjnych oraz takie, które nie dysponują kadrą techniczną, która skutecznie możesz nadzorować i koordynować planowane prace. Jedną z istotnych motywacji jest także oczekiwanie gwarancji w osiągnięciu efektu energetycznego czyli oszczędności energii. Zainteresowane finansowaniem ESCO mogą być zarówno podmioty publiczne (miasta, gminy, obiekty publiczne), społeczne (wspólnoty mieszkaniowe) jak i prywatne przedsiębiorstwa produkcyjne czy usługowe. 

Zadaj nam pytanie o finansowanie ESCO!

ON/OFF ENERGY sp. z o.o.
ul. Adama Mickiewicza 37/58
01-625 Warszawa
NIP: 5252894749, KRS: 0000951226

Administratorem danych osobowych jest ON/OFF ENERGY sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Adama Mickiewicza 37/58, 01-625 Warszawa. Administrator danych dokonał wyznaczenia Inspektora Ochrony Danych (,,IOD”), adres email: biuro@onoffenergy.pl. Podane dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO przy czym prawnie usprawiedliwiony interes realizowany przez Administratora należy rozumieć jako udzielenie odpowiedzi na zapytanie lub udzielenia odpowiedzi na przekazaną wiadomość.