Przejdź do treści

Ślad węglowy i raportowanie ESG

Czym jest ślad węglowy?

Ślad węglowy organizacji to całkowita ilość gazów cieplarnianych (GHG) wyemitowanych bezpośrednio lub pośrednio w wyniku jej działalności. Przejrzysta inwentaryzacja emisji gazów cieplarnianych pozwoli organizacji określić jej indywidualny wpływ na klimat. Wykonanie wiarygodnych badań w zakresie śladu węglowego pomoże w zyskaniu uznania wśród partnerów biznesowych i umożliwi znalezienie się w ich łańcuchu wartości. Przedsiębiorstwa dbające o poprawę własnych wskaźników emisyjności w pierwszej kolejności wybierają dostawców produktów lub usług, którzy policzyli swój ślad węglowy i wdrażają działania redukujące emisję gazów cieplarnianych. Ślad węglowy jest zwykle mierzony w ujęciu rocznym i uwzględnia emisje gazów cieplarnianych generowanych w wyniku działalności całej organizacji. Coraz częściej jednak organizacje potrzebują obliczyć i komunikować ślad węglowy określonego produktu, usługi lub wydarzenia zgodnie z międzynarodowym standardem GHG Protocol w trzech zakresach. Naszą bezpłatną konsultację proponujemy zwłaszcza dużym i średnim przedsiębiorstwom!

Czy Twoja firma planuje w tym roku zrealizować modernizację, która przyniesie oszczędność energii elektrycznej (np. wymiana oświetlenia na LED, wymiana maszyn czy napędów), energii cieplnej (np. termomodernizacja, odzyski ciepła, wymiana kotłów) lub gazu ziemnego? Jeżeli tak to sprawdź jak otrzymać dotację i skorzystać z mechanizmu białych certyfikatów. Wejdź w usługę białe certyfikaty i poznaj warunki tego dofinansowania.

Kogo obejmą obowiązki związane z raportowaniem ESG?

Zmiany w raportowaniu dotyczącym ESG weszły w życie od 1 stycznia 2024 r. Przyjęcie dyrektywy CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive) zwiększyło liczbę podmiotów objętych obowiązkiem raportowania niefinansowego. Raport dotyczy kwestii dotyczących ESG – environmental (środowisko), social (odpowiedzialność społeczna), corporate governance (ład korporacyjny).

Obowiązek raportowania niefinansowego w 2025 r. za 2024 r. dotyczyć będzie jednostek będących jednostkami zaufania publicznego (tj. spółki giełdowe, banki, zakłady ubezpieczeń, fundusze inwestycyjne itp.), których średnioroczna liczba zatrudnionych w roku obrotowym przekracza 500. Ponadto jednostki te przekroczą, co najmniej jeden z dwóch warunków:

  • suma bilansowa 20 000 000 EUR,
  • przychody netto ze sprzedaży 40 000 000 EUR.

Obowiązek raportowania niefinansowego w 2026 r. za 2025 r. dotyczyć będzie jednostek będących jednostkami zaufania publicznego (tj. spółki giełdowe, banki, zakłady ubezpieczeń, fundusze inwestycyjne itp.), których średnioroczna liczba zatrudnionych w roku obrotowym przekroczy 250. Ponadto przekraczają minimum jeden z dwóch poniższych warunków:

  • suma bilansowa 20 000 000 EUR,
  • przychody netto ze sprzedaży 40 000 000 EUR.

Obowiązek raportowania niefinansowego w 2027 r. za 2026 r. zostanie rozszerzony także na małe i średnie przedsiębiorstwa notowane na giełdzie, spełniające przynajmniej dwa warunki z trzech:

  • zatrudnienie powyżej 10 pracowników
  • suma bilansowa przekracza 350 tys. EUR
  • przychody powyżej 700 tys. EUR

Obowiązek raportowania niefinansowego w 2028 r. za 2027 r.  zostanie rozszerzony o wybrane spółki z siedzibą poza UE posiadające w Polsce jednostkę zależną lub oddział, które osiągają na terenie UE roczne przychody powyżej 150 mln EUR.

Zadaj nam pytanie o śladzie węglowym i raportowaniu ESG lub poznaj wycenę usługi z nim związanej!

+48 507 564 007
biuro@onoffenergy.pl

ON/OFF ENERGY sp. z o.o.
ul. Adama Mickiewicza 37/58
01-625 Warszawa
NIP: 5252894749, KRS: 0000951226

Administratorem danych osobowych jest ON/OFF ENERGY sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Adama Mickiewicza 37/58, 01-625 Warszawa. Administrator danych dokonał wyznaczenia Inspektora Ochrony Danych (,,IOD”), adres email: biuro@onoffenergy.pl. Podane dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO przy czym prawnie usprawiedliwiony interes realizowany przez Administratora należy rozumieć jako udzielenie odpowiedzi na zapytanie lub udzielenia odpowiedzi na przekazaną wiadomość.