Przejdź do treści

System Zarządzania Energią ISO 50001

Czym jest System Zarządzania Energią ISO 50001?

Norma ISO 50001:2018 „Systemy zarządzania energią – Wymagania i zalecenia użytkowania” jest standardem służącym procesowi ciągłego doskonalenia efektywnego wykorzystania energii. Celem tego standardu jest tworzenie procesów i systemów niezbędnych do poprawy w zakresie oszczędności energii. Norma energetyczna jest kolejną z serii standardów systemów zarządzania i może być stosowana niezależnie lub może być zintegrowana z dowolnym innym systemem zarządzania. Główną misją wdrożenia normy jest osiągnięcie lepszej efektywności energetycznej przez użytkowników energii. Stosowanie standardu opiera się na założeniu, że organizacja zużywająca energię będzie przeprowadzać okresowe przeglądy energetyczne i poddawać ocenie swój system zarządzania energią w celu osiągnięcia efektywnego jej wykorzystania.

Czy Twoja firma planuje w tym roku zrealizować modernizację, która przyniesie oszczędność energii elektrycznej (np. wymiana oświetlenia na LED, wymiana maszyn czy napędów), energii cieplnej (np. termomodernizacja, odzyski ciepła, wymiana kotłów) lub gazu ziemnego? Jeżeli tak to sprawdź jak otrzymać dotację i skorzystać z mechanizmu białych certyfikatów. Wejdź w usługę białe certyfikaty i poznaj warunki tego dofinansowania.

W wyniku tych działań organizacja określi możliwości udoskonaleń w zakresie obniżania zużycia energii i przedstawi metody ich wdrażania. 21 sierpnia 2018 roku ukazała się jej najnowsza wersja tj. norma ISO 50001:2018 – System zarządzania energią. Wymagania i wytyczne do stosowania. W nowym wydaniu normy ISO 50001 zmodyfikowana została struktura normy oraz doprecyzowane zostały niektóre wymagania dot. m.in. przeglądu energetycznego, roli najwyższego kierownictwa oraz kultury organizacji. W nowym wydaniu normy zastosowano układ HLS (High Level Structure), co ułatwia jej integrację z normami ISO 14001:2015 oraz ISO 9001:2015. Do polskiego systemu normalizacji została wprowadzona pod indeksem: PN-EN ISO 50001:2018-09. Jest ona obecnie obowiązującym standardem będącym podstawą do wdrożenia oraz certyfikacji SZE.

W celu stworzenia oraz wdrożenia skutecznego Systemu Zarządzania Energią (SZE) nasi konsultanci wraz z osobami odpowiedzialnymi za system po stronie klienta przeprowadzą następujące działania:

  • określenie potrzeb organizacji,
  • ustanowienie polityki energetycznej i celów energetycznych,
  • przeprowadzenie audytów wewnętrznych,
  • określenie niezbędnych procesów i obowiązków,
  • zapewnienie zasobów w celu osiągnięcia celów energetycznych,
  • ustanowienie metody monitoringu i analizy w zakresie energii,
  • określenie wskaźników efektywności energetycznej i wydajności energetycznej,
  • określenie środków efektywnej kontroli operacyjnej,
  • przygotowanie planu dokonywania przeglądu i monitorowania celem ciągłego zwiększania efektywności energetycznej.

Zadaj nam pytanie o System Zarządzania Energią zgodny z ISO 50001 lub poznaj wycenę naszej usługi!

ON/OFF ENERGY sp. z o.o.
ul. Adama Mickiewicza 37/58
01-625 Warszawa
NIP: 5252894749, KRS: 0000951226

Administratorem danych osobowych jest ON/OFF ENERGY sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Adama Mickiewicza 37/58, 01-625 Warszawa. Administrator danych dokonał wyznaczenia Inspektora Ochrony Danych (,,IOD”), adres email: biuro@onoffenergy.pl. Podane dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO przy czym prawnie usprawiedliwiony interes realizowany przez Administratora należy rozumieć jako udzielenie odpowiedzi na zapytanie lub udzielenia odpowiedzi na przekazaną wiadomość.